سورس اپلیکیشن مدیریت کارت با React Native

اپلیکیشن مدیریت کارت ساده با React Native که کارت های بانکیتون رو میتونید ذخیره کنید و به اشتراک بذارید.